Każda większa firma jest świadoma znaczenia marketingu w codziennym funkcjonowaniu na rynku i osiąganiu pożądanych wyników finansowych, dlatego wydziela w ramach swej struktury dział marketingu, którego główne zadania sprowadzają się do zwiększenia sprzedaży oraz wzmocnienia świadomości marku u konsumentów. Jednakże pomimo funkcjonowania tej wyspecjalizowanej jednostki, znaczna część przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim korporacje, zlecają badania…